Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vrednovanje proizvodnje biljnih proteinskih krmiva

Naziv natječaja: VIP natječaj

Izvor financiranja: VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

Ukupna vrijednost: 126 000,00 HRK

Financirani iznos: 126 000,00 HRK

Početak provedbe: 10. 09. 2001.

Završetak provedbe: 15. 10. 2003.

Sažetak

Cilj istraživanja bio je utvrditi ekonomičnost različitih intenziteta proizvodnje (uvjetno nazvanih visoka i niska agrotehnika) soje, stočnog graška i boba. U istraživanjima je utvrđena ukupna vrijednost proizvedenih biljnih proteinskih krmiva u kunama, ukupni troškovi proizvodnje te je na osnovu toga izrađena kalkulacija pokrića varijabilnih troškova. Istraživanja su provedena kroz tehnološke makropokuse s navedenim kulturama postavljene na obiteljskim gospodarstvima u Sisačko-moslavačkoj i Brodsko-posavskoj županiji. U svakoj godini istraživanja pokusi su postavljeni na dvije lokacije. Svrha istraživanja bila je utvrditi proizvodnjom koje kulture, s obzirom na količinu proizvedenih proteina i njihovu hranidbenu i ekonomsku vrijednost, se ostvaruje najveća dobit. Nadalje, cilj je bio pridonijeti proširenju spoznaja o proizvodnji soje, graška i boba kao biljnih proteinskih krmiva u područjima gdje se ona manje uzgajaju te istražiti prilagođenost ovih kultura datim agroekološkim uvjetima. Prihvaćanjem proizvodnje navedenih kultura proširilo bi se tradicionalno dvopolje kukuruz-pšenica što bi povoljno djelovalo na plodnost tla i smanjivanje štetočinja (bolesti, štetnika i korova).

Voditelji

prof. dr. sc. Ana Pospišil
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Mijo Žugaj
Savjetodavna služba

prof. dr. sc. Dubravko Maćešić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Zoran Grgić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Milan Pospišil
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet