Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Utjecaj malčiranja i navodnjavanja kapanjem na tok vode i dinamiku nitrata u krškim uvjetima: primjena numeričkog modeliranja

Naziv natječaja: Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015.

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 55 794,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2015.

Završetak provedbe: 31. 12. 2015.

Voditelji

prof. dr. sc. Davor Romić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Partneri

dr. sc. Helena Bakić Begić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Monika Zovko
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Marina Bubalo Kovačić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Lana Filipović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Vilim Filipović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Marija Romić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet