Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Monitoring vodnog režima i kakvoće vode poljoprivrednih tala na području dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja za razdoblje 2014. 2018. godina

Naziv natječaja: Hrvatske vode

Izvor financiranja: Ostalo

Ukupna vrijednost: 2 937 500,00 HRK

Financirani iznos: 2 937 500,00 HRK

Početak provedbe: 12. 03. 2014.

Završetak provedbe: 01. 05. 2019.