Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Krajobrazno idejno rješenje – uređenje biciklističkog koridora istočnog dijela grada Zagreba

Naziv natječaja: Grad Zagreb

Izvor financiranja: Suradnja s tijelima uprave

Ukupna vrijednost: 72 500,00 HRK

Financirani iznos: 72 500,00 HRK

Početak provedbe: 17. 02. 2016.

Završetak provedbe: 27. 07. 2017.

Voditelji

doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet