Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Kemijska analiza tla, analiza lišća i ploda višnje Maraske na 212 ha površine na plantaži „Vlačine“

Naziv natječaja: Ugovor s gospodarstvom

Izvor financiranja: Suradnja s gospodarstvom

Ukupna vrijednost: 60 167,00 HRK

Financirani iznos: 60 167,00 HRK

Početak provedbe: 01. 04. 2013.

Završetak provedbe: 31. 07. 2013.