Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Morfološka i digitalna karakterizacija sjemenki voćnih vrsta

Naziv natječaja: Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015.

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 42 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2015.

Završetak provedbe: 31. 12. 2015.

Voditelji

prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Dominik Vuković, bacc.ing.agr.
Poljoprivredni institut Osijek

Krunoslav Dugalić, dipl.ing.agr.
Poljoprivredni institut Osijek

Danijel Čiček, dipl. ing.agr.
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (HCPHS)

Dr.sc. Predrag Vujević
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (HCPHS)

izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Zlatko Čmelik
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Jelena Gadže
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Đani Benčić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Boris Duralija
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet