Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Održivi sustavi proizvodnje i korištenja ratarskih kultura

Naziv natječaja: Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015.

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 62 960,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2015.

Završetak provedbe: 31. 12. 2015.

Voditelji

prof. dr. sc. Zlatko Svečnjak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

dr. sc. Saša Prđun
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Dario Jareš
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Lidija Svečnjak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Darko Uher
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Dubravko Maćešić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Željko Jukić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Dragan Bubalo
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet