Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Taksonomija, ekologija i upotreba rogača (Ceratonia siliqua L.) i lovora (Laurus nobilis L.) u Hrvatskoj

Naziv natječaja: Istraživački projekti 11-2013

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Ukupna vrijednost: 719 945,00 HRK

Financirani iznos: 719 945,00 HRK

Početak provedbe: 07. 07. 2014.

Završetak provedbe: 07. 07. 2018.

Voditelji

Siniša Srečec
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ksenija Karlović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Snježana Bolarić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet