Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

NATO - Science for Peace and Security (SPS Programme) "New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites"

Naziv natječaja: NATO - Science for Peace and Security (SPS Programme)

Izvor financiranja: NATO - Science for Peace and Security (SPS Programme)

Početak provedbe: 06. 10. 2016.

Završetak provedbe: 06. 10. 2019.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet