Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Razvitak mikrosatelitnih biljega upotrebom različitih pristupa: genomne knjižnice, sekvence EST i sekvenciranje sljedeće generacije

Naziv natječaja: Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015.

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 56 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2015.

Završetak provedbe: 31. 12. 2015.

Voditelji

prof. dr. sc. Zlatko Šatović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Ivan Biruš

Ivan Radosavljević

Ivana Rešetnik

Zlatko Liber

Monika Vidak
Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Martina Grdiša
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet