Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Praćenje onečišćenja procijednih voda u 1. zoni zaštite vodocrpilišta Mala Mlaka u cilju provedbe Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje 2016.-2019.

Naziv natječaja: 0

Izvor financiranja: Grad Zagreb

Početak provedbe: 01. 01. 2017.

Završetak provedbe: 01. 01. 2019.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Ivana Šestak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Aleksandra Perčin
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Milan Mesić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet