Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Koncentracije Pt, Pd i Rh u zraku, tlu i vegetaciji grada Zagreba

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Početak provedbe: 01. 01. 2018.

Završetak provedbe: 31. 12. 2018.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Aleksandra Perčin
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Milan Mesić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Igor Bogunović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Ivica Kisić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivana Šestak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet