Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Erozija i degradacija tala Hrvatske

Akronim: SEDCRO

Naziv natječaja: Uspostavni istraživački projekti

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Ukupna vrijednost: 1 984 600,00 HRK

Financirani iznos: 1 984 600,00 HRK

Početak provedbe: 01. 04. 2018.

Završetak provedbe: 31. 03. 2023.

Sažetak

Degradacija tla je glavni okolišni problem u svijetu i ključno je da takvi procesi budu ublaženi. Potreba da se smanji utjecaj poljoprivrednih aktivnosti na okoliš i kontrolira degradacija strukture tala je jedan od glavnih ciljeva gospodarenja tlima. Različite strategije su razvijene radi smanjenja najvažnijeg degradacijskog problema – erozije tla. Međutim, poljoprivreda je još uvijek izvor najviše sedimenata u površinskim otjecajnim vodama. Danas, mnoštvo razloga pokreće neprihvatljivo gospodarenje tlima na poljoprivrednim tlima RH. Usprkos važnosti teme istraživanja o degradaciji tala na poljoprivrednim tlima u RH nedostaju. Mehanizmi, procesi, proporcije i kontrola erozije tla bili su istraživani u „Zapadnim“ državama više od stoljeća, ali je nadopuna potrebna radi prenošenja novih saznanja i rasprave o novim izazovima. U RH takva istraživanja nedostaju što otvara mnoga pitanja tijekom svakodnevnih klimatskih ekstrema. Klimatske promjene povećavaju broj olujnih kiša. Takve oluje su uzrok netolerantnih erozijskih nanosa s razarajućim posljedicama po okoliš. Istraživanje erozije i degradacije tla na tlima u RH mogu pružiti detaljan uvid za razumijevanje procesa degradacije tala. Trenutna tema istraživanja može otkriti najugroženija tla i najlošije načine korištenja istih. Glavni faktori koji određuju gubitak tla erozijom i površinskim otjecanjem biti će ocjenjeni. Ovaj projekt predlaže kompletni pregled tla, korištenja zemljišta u drugačijim klimatskim uvjetima u Hrvatskoj koji se bave problemom erozije tla vodom. Baza podataka iz 5-godišnjeg istraživanja (s više od 40 lokacija) biti će jedan od najkompletnijih aktualnih baza za proučavanje utjecaja uzročnih čimbenika na eroziju tla vodom.

Voditelji

doc. dr. sc. Igor Bogunović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Leon Josip Telak, mag. ing. agr.

doc. dr. sc. Aleksandra Perčin
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivana Šestak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Prof. dr. sc. Paulo Pereira
Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, Lithuania