Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda

Akronim: POP&KTV

Naziv natječaja: Istraživački projekti, rok 01-18

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Ukupna vrijednost: 911 830,00 HRK

Financirani iznos: 911 830,00 HRK

Početak provedbe: 01. 12. 2018.

Završetak provedbe: 30. 11. 2022.

Sažetak

Požari otvorenoga prostora predstavljaju prirodnu katastrofu za cijeli prostor Republike Hrvatske, a osobito za Mediteranski dio RH. Dosadašnja iskustva pokazala su da je većina požara otvorenoga prostora inicirana paljenjem vatre na napuštenom poljoprivrednom zemljištu (Obad, 1990; Defilippis, 1997; Nodilo, 2003; Mamut, 2011; Matas, 2015). U posljednjih četrdesetak godina zabilježen je izraziti porast otvorenih požara. U razdoblju od 2006. do 2015. godine u prosjeku je u RH bilo godišnje 2541 otvoreni požar, a tijekom 2017. godine do kraja listopada zabilježen je najveći broj otvorenih požara – 4248. Jedna od najvećih posljedica otvorenih požara je povećanje erozijskih procesa što uzrokuje smanjenje kvalitete tla, onečišćenje voda, povećanje emisije stakleničkih plinova te smanjenje bioraznolikosti. Utjecaj požara na okoliš bi se u okviru ovoga projekta istraživao na nekoliko lokacija u Zadarskoj i Šibensko kninskoj županiji, ovisno o veličini i lokaciji požara. Požar bi morao biti u blizini otvorena vodotoka (rijeka Krka) ili jezera (Vransko jezero). Cilj istraživanja je kvantificirati posljedice po okoliš istraživanih požara; koliko požari uzrokuju degradaciju tla i onečišćenje voda, koliko povećavaju emisiju stakleničkih plinova, te kako utječu na obnovu vegetacije. Istraživanje bi uključivalo prikaz promjena meteoroloških pojava na prostoru Zadra i Šibenika tijekom zadnjih pedeset godina, te bi se temeljem podataka iz Statističkih ljetopisa i drugih raspoloživih baza, navele postotne promjene u načinu korištenja poljoprivrednih i šumskih površina. Bit će navedene postotne promjene u odnosu urbane i ruralne populacije. Izradila bi se karta erodibilnosti tla za istraživano područje. Opisale bi se posljedice požara na okoliš – utjecaj na izgled krajolika, tlo, vode, bioraznolikost i emisiju stakleničkih plinova. Mjerilo bi se površinsko otjecanje uzrokovano različitim intenzitetom kiše.

Voditelji

prof. dr. sc. Ivica Kisić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

prof. dr. sc. Paulo Pereira
Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius, Lithuania

prof.dr.sc. Nevenka Ožanić
Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet

prof.dr.sc. Barbara Karleuša
Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet

izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Igor Bogunović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Darija Bilandžija
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc.dr.sc. Nevena Dragičević
Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet

doc. dr. sc. Aleksandra Perčin
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ivana Vitasović Kosić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Goran Volf
Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet

dr. sc. Mak Kišević
Safege d.o.o., Zagreb

Marija Galić, mag. ing. agr.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet