Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Uspostava laboratorija za arheogenetiku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Naziv natječaja: Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs

Izvor financiranja: EU programi

Ukupna vrijednost: 1 498 595,00 HRK

Financirani iznos: 1 498 595,00 HRK

Početak provedbe: 01. 11. 2018.

Završetak provedbe: 01. 11. 2020.

Sažetak

Arheogenetika je mlada i ugledna znanstvena disciplina koja se pojavom sekvenciranja nove generacije (NGS) ubrzano razvija i čija su istraživanja često
objavljena u najpoznatijim znanstvenim časopisima. Hrvatska je poznata po mnogobrojnim arheološkim nalazištima i obilju arheološkog materijala biološkog porijekla (kosti
životinja i ljudi) čije su analize obogatile naše spoznaje o čovjekovoj prošlosti. Dobar primjer su kosti neandertalca iz Vindije. S namjerom provođenja vrhunskih znanstvenih
istraživanja i uspostave znanstvene suradnje između genetičara i znanstvenika koji proučavaju prošlost (arheolozi, geolozi, biolozi itd.), cilj ovog projekta je uspostava
laboratorija za arheogenetiku. U široj regiji takav laboratorij ne postoji.

Voditelji

prof. dr. sc. Ino Čurik
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet