Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Zaboravljene šumske voćkarice

Akronim: HU-HR Fruit Trees

Naziv natječaja: INTERREG CBC program Mađarska-Hrvatska 2014-2020

Izvor financiranja: MZO

Početak provedbe: 01. 01. 2017.

Završetak provedbe: 31. 12. 2018.

Voditelji

prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet