Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Kakvoća vode na melioriranim poljoprivrednim površinama i zaštita voda od onečišćenja provođenjem mjera predloženih direktivama EU u primjeni gnojiva i pesticida

Naziv natječaja: Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015.

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 42 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2015.

Završetak provedbe: 31. 12. 2015.

Voditelji

prof. dr. sc. Ivan Šimunić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Dr.sc. Tanja Likso
Državni hidrometeorološki zavod

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ivan Mustać
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Danijela Jungić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Mario Sraka
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Akademik Franjo Tomić
Agronomski fakultet