Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Paleookolišne značajke područja rijeke Krke u vrijeme poslijednjeg interglacijala

Naziv natječaja: Natječaj Javne ustanove "Nacionalni park Krka"

Izvor financiranja: Javna ustanova "Nacionalni park Krka"

Ukupna vrijednost: 87 500,00 HRK

Financirani iznos: 87 500,00 HRK

Početak provedbe: 26. 02. 2019.

Završetak provedbe: 26. 02. 2020.

Sažetak

Osnovni cilj projekta je rekonstruirati uvjete u okolišu na širem području rijeke Krke koji su vladali u vrijeme prirasta starije sedrene barijere (posljednji interglacijal), a čije ostatke nalazimo na području Roškog slapa. Ovi će nam rezultati omogućiti bolje razumijevanje regionalne klime, uvjeta u okolišu, te njihova utjecaja na percipitaciju sedre.
Terenska istraživanja uključivati će detaljnije uzorkovanje sedrenih sedimenata za daljnje laboratorijske analize. Sedimenti će biti mehanički obrađeni i pripremljeni za geokemijsku analizu, odnosno određivanje di80 i d13C, te elemenata u tragovima metodom masene spektrometrije (IRMS i ICP-MS).

Voditelji

doc. dr. sc. Kristina Krklec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

dr. sc. David Domínguez-Villar
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet