Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Pametna poljoprivreda u Zagrebačkoj županiji - unaprjeđenje vinogradarske proizvodnje na području Zagrebačke županije primjenom preciznog vinogradarstva

Naziv natječaja: Pilot projekt Zagrebačke županije

Izvor financiranja: Suradnja s tijelima uprave

Ukupna vrijednost: 360 000,00 HRK

Financirani iznos: 300 000,00 HRK

Početak provedbe: 02. 04. 2019.

Završetak provedbe: 15. 12. 2020.

Sažetak

Istraživanje se provodi na području Zagrebačke županije i to u dva različita vinogorja kod četiri različita proizvođača sa različitim površinama vinograda. Istraživanje se fokusira na proizvodnju ekonomski značajnih autohtonih sorata kao što su npr. kraljevina, te proizvodnju crnih sorata grožđa (crni pinot). Kroz dvije vegetacijske sezone senzorima se prate slijedeći podaci: meteorološki podaci in situ, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, intenzitet sunčevog zračenja, atmosferski tlak, količina padalina, vlažnost i električna provodljivost tla i koriste se bespilotne letjelice opremljene multispektralnim kamerama. Opći cilj je utvrđivanje ekonomske isplativosti korištenja novih tehnologija u vinogradarstvu. Specifični ciljevi predstavljaju: definiranje novih tehnologija primjerenih za precizno vinogradarstvo na području Zagrebačke županije; analizu mogućih primjena preciznog vinogradarstva u poboljšanju organizacije i upravljanja vinogradom, povećanju kvalitete grožđa i vina, održivost proizvodnje i zaštiti okoliša i analizu ekonomske isplativosti preciznog vinogradarstva na području Zagrebačke županije.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet