Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dnevna aktivnost divljih dvopapkara u mediteranskom staništu: tipično ponašanje ili međuvrsno izbjegavanje?

Naziv natječaja: Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015.

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 21 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2015.

Završetak provedbe: 31. 12. 2015.

Sažetak

Ovakav tip istraživanja uz upotrebu IC senzornih kamera vrlo je aktualno te se ovakav tip istraživanja po prvi puta provodi u Hrvatskoj.
Dobiveni rezultati otvaraju novu dimenziju u poznavanju dnevne dinamike i biologije divljih dvopapkara, te pridonosi kvalitetnijem gospodarenju pojedinim staništem/lovištem.
Troškovi predviđeni za ovau pilot studiju uklapaju se u iznos odobren od Vijeća biotehničkog područja, a utrošila bi se u nabavku sitne opreme (IC senzorne kamere, akumulatori i punjač istih) te terenskog uzorkovanja na nekoliko mjesta unutar mediteranskog staništa (otok Rab i Mosor).

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Davor Zanella
Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. dr. sc. Roman Safner
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet