Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka

Akronim: AmphiAdriPlant

Naziv natječaja: HRZZ UIP 2017-05

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Ukupna vrijednost: 1 173 975,00 HRK

Financirani iznos: 1 173 975,00 HRK

Početak provedbe: 01. 03. 2018.

Završetak provedbe: 28. 02. 2023.

Sažetak

Jugoistočna Europa predstavlja jedan od glavnih centara europske bioraznolikosti, prvenstveno zahvaljujući činjenici da su Apeninski i Balkanski poluotok djelovali kao glavni glacijalni refugiji biljnih i životinjskih vrsta tijekom glacijalno-interglacijskih ciklusa u Kvartaru. U sklopu ovog projekta predlažemo komparativnu filogeografsku studiju koja kombinira tradicionalne (morfolgija i plastidne DNK sekvence) i nove pristupe, kao što su sekvenciranje slijedeće generacije (RADseq) i modeli povoljnosti staništa kako bi se istražiti evolucijski putevi i diversifikacija triju ekološki divergentnih biljnih skupina rasprostranjenih na Apeninskom i Balkanskom poluotoku. Prvo ćemo rekonstruirati pojedinačne filogeografije vrsta Aurinia leucadea, A. sinuata, Festuca bosniaca i Dianthus sylvestris grupe na Balkanu i Apeninima kako bismo otkrili detaljne obrasce genetske raznolikosti divergentnih linija. Drugo, identificirat ćemo morfološke varijacije u istraživanim skupinama i ispitati da li morfološka divergencija odgovara genetskoj raznolikosti i/ili trenutnoj taksonomiji. Treće, procijenit ćemo njihove ekološke niše kako bismo otkrili potencijalnu sadašnju i prošlu rasprostranjenost te ćemo istražiti odnose između genetskih i ekoloških razlika. Četvrto, ispitat ćemo prostornu i vremensku podudarnost između rekonstruiranih filogeografija i usporediti dobivene lokacije glacijalnih refugija kao i putanje postglacijalnih širenja. Važnost predloženog projekta leži u tri točke: 1) dobiveni RADseq podaci visoke razlučivosti omogućit će sveobuhvatno ispitivanje prirodnih varijacija u širokom prirodnom okruženju, 2) dobiveni rezultati predstavljat će izravan doprinos očuvanju i upravljanju prirodom, i 3) sinteza komparativne filogeografije i modeliranja povoljnosti staništa pridonijet će rješavanju intrigantnih pitanja koja su daleko izvan ispitivane skupine: kako je bioraznolikost na Balkanu i Apeninima nastala te koji su procesi bili uključeni u njezino stvaranje.

Voditelji

Ivana Rešetnik
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubičić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet