Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Utjecaj zavisnih ekoloških i antropogenih čimbenika na nativnu ihtiofaunu rijeke Save

Naziv natječaja: Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015.

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 42 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2015.

Završetak provedbe: 31. 12. 2015.

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Daniel Matulić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Marina Piria
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Ivica Aničić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Tomislav Treer, professor emeritus
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet