Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Smanjenje emisija stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja

Akronim: REDGREENPLANT

Naziv natječaja: HRZZ IP 2017-06

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Ukupna vrijednost: 1 996 781,00 HRK

Financirani iznos: 1 996 781,00 HRK

Početak provedbe: 01. 04. 2017.

Završetak provedbe: 31. 03. 2019.

Sažetak

Emisije stakleničkih plinova (SP) i klimatske promjene su u uzročno posljedičnoj vezi s poljoprivredom. Razlog tome je, što se iz poljoprivredne proizvodnje oslobađa značajna količina SP, a promjena klime utječe direktno na promjenu pogodnosti prostora za uzgoj poljoprivrednih vrsta bilja i životinja. Intenzivna se poljoprivreda, između ostalog, zasniva na velikoj potrošnji gnojiva, a njihova proizvodnja zahtjeva mnogo energije i stvara značajne emisije SP. Jedan od globalno prihvaćenih pristupa smanjenju emisija SP je smanjena upotreba mineralnih gnojiva, zamjenom za neki drugi oblik gnojiva. Gradski i poljoprivredni otpad koji neobrađen predstavlja prijetnju zaštiti okoliša, obradom može postati kvalitetno gnojivo koje može zamijeniti mineralno. Naime, upotreba kompostiranog komunalnog mulja i maslinove komine, kao i upotreba biočara iz tih materijala, postaje sve zanimljivija zbog njihovog eventualnog pozitivnog utjecaja u obliku dodataka tlu, na strukturu i plodnosti tla, vraćanje hraniva u tlo te prinos. U mediteranskom području česti su tipovi tla s nedostatkom fosfora, te je gnojidba fosfornim gnojivima bitna za optimiziranje rasta usjeva. Istovremeno, organski otpad je često bogat fosforom, posebice komunalni mulj. Promatrajući utjecaj poljoprivrede na emisije SP i ograničenja koja postoje pri primjeni mineralnih gnojiva, ciljevi ovog projekta su istražiti upotrebu komunalnog mulja i komine u obliku komposta i biočara kao dodataka tlu sa svrhom povećanja plodnosti i smanjenja emisija SP u odnosu na primjenu mineralnih gnojiva. U ovom projektu istražit će se utjecaj navedenih dodataka tlu na fizikalna i kemijska svojstva te mikrobiološku aktivnost tla na primjeru crvenice i rendzine, rast i fiziologiju biljaka, usvajanje hraniva i toksičnih metala, te na kvalitetu i prinos istraživanih biljaka. Ciljevi predloženog projekta usmjereni na analizu postojećih i razvoj novih načina smanjenja emisija SP u poljoprivredi i odgovaraju uvjetima natječaja.

Voditelji

Dean Ban
Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

Suradnici

prof. dr. sc. Marija Romić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Vilim Filipović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet