Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

CAP FOR YOU

Naziv natječaja: Potpora mjerama informiranja koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP)

Izvor financiranja: EU programi

Ukupna vrijednost: 650 000,00 HRK

Financirani iznos: 650 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 06. 2018.

Završetak provedbe: 31. 05. 2019.

Sažetak

Hrvatska poljoprivredna komora prijavila se na natječaj Europske komisije za podnošenje prijedloga „Potpora mjerama informiranja koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP)“ za 2018. godinu. Opći cilj poziva je izgradnja povjerenja u Europskoj uniji i među svim građanima, poljoprivrednicima i onima koji nisu poljoprivrednici. Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) politika je za sve građane EU-a i potrebno je jasno ukazati na prednosti koje im ona pruža. Ciljna je publika javnost, s posebnim naglaskom na mladim ljudima u urbanim područjima, te poslovnim subjektima u ruralnim područjima. Prioritetne teme za građane obuhvaćati će općenita pitanja o ZPP-u, a trebale bi se usmjeriti na njegova tri ključna elementa: sigurnost hrane, održivo upravljanje prirodnim resursima i razvoj ruralnih područja. Mjere su usmjerene ka tome da informiraju velik broj ljudi o osnovnim pitanjima novog ZPP-a. Prema tome, cilj mjera informiranja je pomoći objasniti, provesti i razviti Zajedničku poljoprivrednu politiku, te ojačati javnu svijest o njenom sadržaju i ciljevima.

Web stranica projekta: https://komora.hr/projekti/cap-for-you/

Suradnici

doc. dr. sc. Ornella Mikuš
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet