Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj (2017-2020)

Naziv natječaja: Ministarstvo poljoprivrede Nacionalni program

Izvor financiranja: Suradnja s tijelima uprave

Početak provedbe: 31. 01. 2018.

Završetak provedbe: 31. 12. 2020.

Sažetak

Cilj Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) je doprinijeti nacionalnom razvoju, sigurnosti prehrane, održivoj poljoprivredi i održanju bioraznolikosti kroz očuvanje i uporabu biljnih genetskih izvora.
Nacionalnim programom utvrđuju se strateške smjernice razvoja nacionalne politike očuvanja biljnih genetskih izvora, te smjernice za regionalnu i međunarodnu suradnju. Nacionalni program razvijen je u skladu s nacionalnim prioritetima i zakonodavstvom, kao i prema međunarodno prihvaćenim smjernicama. Time doprinosi i očuvanju biljnih genetskih izvora na globalnoj razini, te osigurava ispunjavanje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela svojim članstvom u međunarodnim organizacijama.

Web stranica projekta: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4275

Voditelji

prof. dr. sc. Snježana Bolarić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Milan Pospišil
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Toni Safner
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Josip Leto
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Snježana Kereša
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Jerko Gunjača
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Anita Bošnjak Mihovilović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Krešimir Bošnjak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Ana Lovrić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Ana Pospišil
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Jasminka Butorac
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet