Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva

Akronim: SIR JE IN

Naziv natječaja: Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv

Izvor financiranja: Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost: 7 298 987,13 HRK

Financirani iznos: 6 079 348,00 HRK

Početak provedbe: 20. 12. 2019.

Završetak provedbe: 20. 12. 2022.

Sažetak

Rezultat procjene učinkovitosti mikroinkapsuliranog sirila na sposobnost zgrušavanja mlijeka stvorit će preduvjete za njegovo korištenje u gospodarstvu tj. proizvodnji različitih vrsta sireva, što izravno doprinosi ciljevima S3 - TPP Hrana i bio ekonomija. Projekt će intenzivirati prijenos znanja i tehnologije te postići rast inovativnih potencijala organizacija uključenih u projekt. Istraživačima će se omogućiti postizanje znanstvene izvrsnosti, studentima stjecanje znanja i vještina, a gospodarskim subjektima razboj novih usluga i proizvoda koji se temelje na rezultatima istraživanja.

Web stranica projekta: http://www.sirjein.agr.hr

Voditelji

doc. dr. sc. Nataša Mikulec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Luna Maslov Bandić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Marko Vinceković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Vladimir Brajković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Maja Ferenčaković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Biljana Radeljević, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dijana Plavljanić, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Iva Horvat Kesić, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Šimun Zamberlin
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Jasminka Špoljarić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Iva Dolenčić Špehar
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Neven Antunac
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Dubravka Samaržija
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet