Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Utjecaj hidrofobnosti tla na hidrauličke karakteristike pri promjenjivim klimatskim uvjetima: eksperimentalni i simulacijski pristup

Naziv natječaja: Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Austrijske savezne vlade o znanstveno-tehničkoj suradnji

Izvor financiranja: MZO

Ukupna vrijednost: 52 520,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2016.

Završetak provedbe: 31. 12. 2017.

Voditelji

Andreas Schwen
Universität für Bodenkultur Wien

doc. dr. sc. Vilim Filipović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet