Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production

Partneri: Vodeći partner projekta:
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (Hrvatska)

Ostali partneri projekta:
Sveučilište u Bolonji (Italija)
Sveučilište u Torinu (Italija)
Agra d.o.o. (Hrvatska)
Apofruit Italija Soc. Coop. Agricola (Italija)
Xeda International S.A. (Francuska)

Akronim: LIFE.SU.SA.FRUIT

Naziv natječaja: LIFE +

Izvor financiranja: LIFE+

Ukupna vrijednost: 1 839 378,00 EUR

Početak provedbe: 16. 06. 2014.

Završetak provedbe: 06. 12. 2017.

Sažetak

Cilj ovog projekta je razviti, primijeniti i demonstrirati ekonomski održiv strateški plan za provedbu integrirane zaštite bilja, promovirajući uporabu malih količina kemijskih sredstava tijekom postupaka uzgoja i čuvanja voća u tipičnim hrvatskim i talijanskim agro-eko sustavima. Projekt nastoji stvoriti održiv ekološki sustav uzgoja i čuvanja voća, stvaranjem učinkovitije uporabe resursa i osiguravanjem sigurnosti hrane.
Biljne bolesti i štetnici uzrokuju značajne gubitke priroda i kakvoće plodova u nasadima voćaka. Zbog štetnog djelovanja kemikalija na ljude i okoliš, raste značaj agro-eko sustava koji su temeljeni na upravljanju ekološkim interakcijama i primjeni integrirane zaštite bilja (IZB).

Od projekta se očekuju prijedlozi nekoliko rješenja, uključujući:
Uspostavljanje i vrednovanje prototipa mreža protiv insekata, koji će se koristiti u voćnjacima
Uspostavljanje i vrednovanje prototipa uređaja za tretman plodova poslije berbe toplom vodom
Podizanje 12 pokaznih voćnjaka na lokacijama u Hrvatskoj i Italiji, po principima najbolje poljoprivredne prakse uključujući mreže protiv insekata, metodu autokonfuzije s feromonima, biološku kontrolu štetnika
Osnivanje 4 pokazne hladnjače u Hrvatskoj i Italiji, po principima dobre poljoprivredne prakse, što uključuje i uređaje za tretmane toplom vodom i druge alternativne načine u postupcima s plodovima poslije berbe
Popis najboljih poljoprivrednih praksi, koje će se koristiti u integriranoj proizvodnji voća
Navedena rješenja i postupci biti će predstavljena i distribuirana svim zainteresiranim stranama, kroz različite obuke, komunikacijske i prezentacijske aktivnosti, uključujući između ostalog: tečajeve, seminare i tehničke posjete za poljoprivrednike, tehničke radionice za hladnjače, radionice orijentirane na potrošače i završnu konferenciju.

Web stranica projekta: http://www.life-susafruit.eu/hr_naslovna.html

Voditelji

prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Goran Fruk
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ivana Pajač Živković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Božena Barić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet