Scientific Research Projects BITSE

Genetska osnova insekticidnog potencijala dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./ Sch. Bip.)

Competition title: Istraživački projekti

Funding: Croatian science foundation

Total value: 927 750,00 HRK

Funded amount: 927 750,00 HRK

Contract No: I-806-2017.

Start date: 01. 04. 2017.

Abstract

Dalmatinski buhač (Tanacetum cinerariifolium Trevir. /Sch./ Bip.) je stranooplodna, diploidna samoinkopatibilna i termofilna vrsta iz porodice Asteraceae. Endemska je vrsta istočne obale Jadranskog mora a najbrojnije populacije rastu na ekstremno degradiranim staništima plitkih kamenitih tala. Biljke dalmatinskog buhača tvore prirodni insekticid piretrin, koji je trenutno ekonomski najvažniji insekticid biljnog podrijetla. Uzgoj i upotreba dalmatinskog buhača u hrvatskim kućanstvima i poljoprivrednim sustavima ima dugu tradiciju. Iako ima veliko povijesno i ekonomsko značenje podaci o genetskoj i biokemijskoj raznolikosti prirodnih populacija dalmatinskog buhača gotovo ne postoje. Stoga je značaj predloženog projekta u integraciji različitih znanstvenih područja kako bi se stekla nova saznanja vezana uz biokemijsku i genetsku raznolikost ove endemske i gospodarski važne biljne vrste. Ciljevi projekta su sljedeći: (i) razvitak mikrosatelitnih početnica za dalmatinski buhač, (ii) analiza genetske raznolikosti prirodnih populacija dalmatinskog buhača mikrosatelitnim i AFLP biljezima, (iii) optimizacija metode ekstrakcije disperzijom matrice u čvrstoj fazi i njena primjena u kombinaciji s HPLC-DAD u identifikaciji i kvantifikaciji sadržaja i sastava piretrina istraživanih populacija, (iv) utvrđivanje AFLP biljega vezanih za lokuse povezane sa sintezom pojedinih aktivnih sastavnica piretrina pomoću pridružujućeg kartiranja (Association Mapping) što će olakšati korištenje prirodnih populacija u oplemenjivačkim programima temeljenima na odabiru pomoću biljega (MAS-Marker Assisted Selection). Nove tehnologije i metode predložene u ovom projektu pridonijet će razvoju novih pristupa u praćenju bioraznolikosti i očuvanju biljnih genetskih izvora kao i analizi biokemijskog sastava dalmatinskog buhača. Također, dobiveni će rezultati predstavljati dobar temelj za razvoj budućih oplemenjivačkih programa i uvođenje dalmatinskog buhača u poljoprivrednu proizvodnju.

Leaders

Assist. Prof. Martina Grdiša, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Marija Jug-Dujaković

Tonka Ninčević

Martina Periša

Zlatko Liber

Ivan Radosavljević

Filip Varga
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Prof. Zlatko Šatović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture