Sveučilište u Zagrebu: Novosti

Sveučilište u Zagrebu sudjelovalo na 14. međunarodnoj izložbi inovacija - ARCA 2016.

118. obljetnica Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dan otvorenih vrata Agronomskog fakulteta i konferencija 'Agro Startup'

6. hrvatski veterinarski kongres

Natječaji za dodjelu stipendija Grada Zagreba i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za ak. god. 2016./2017.

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Dan otvorenih vrata

petak, 21. listopad 2016. godine ... više

Predstavljanje :: Prof. Luiz A. C. Lucchesi

Federal Universidade Federal do Parana (UFPR) :: Četvrtak, 20. listopada 2016. :: 11:30 sati :: Velika vijećnica ... više

Natječaj ERASMUS+ stručna praksa :: ak. god. 2016./17. (2. krug)

Natječaj ERASMUS+ stručna praksa :: ak. god. 2016./17. (2. krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 :: rok za prijavu: 08. studenog 2016. :: Dodatne informacije te predaja prijava - UMO više

Obrana doktorskog rada :: Marina Tomić, mag. ing. agr.

Primjena teorije planiranog ponašanja u etnocentričnom kupovnom ponašanju :: četvrtak, 27.10.2016. :: 10:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Natječaja za dodjelu Stipendije Grada Zagreba

Natječaja za dodjelu Stipendije Grada Zagreba

Obavijest o raspisivanju Natječaja za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima i doktorandima za akademsku godinu 2015./2016.
Rok za podnošenje molbi: 2. studenoga 2016. ... više

Rezultati natječaja za dodjelu nagrade za studentski rad na temu: "Izrada idejnog rješenja izložbenog prostora Agronomskog fakulteta na Smotri Sveučilišta u Zagrebu"

Rezultati natječaja za dodjelu nagrade za studentski rad na temu: "Izrada idejnog rješenja izložbenog prostora Agronomskog fakulteta na Smotri Sveučilišta u Zagrebu"

Temeljem odluke Povjerenstva za dodjelu nagrade za studentski rad na temu: "Izrada idejnog rješenja izložbenog prostora Agronomskog fakulteta na Smotri Sveučilišta u Zagrebu" objavljenog na mrežnim stranicama Agronomskog fakulteta 12.07.2016. u uži krug su ušli studenti ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Maja Novak, dipl.ing.agr.

Alelopatski potencijal invazivnog alohtonog korova pajasena (Ailanthus altissima Mill. Swingle) :: ponedjeljak, 24. listopada 2016. :: 11:00 sati :: Mala vijećnica ... više

Nastupno predavanje :: dr. sc. Jelena Gadže

Uzgoj šipka :: ponedjeljak, 24. listopada 2016. :: 12:00 sati :: dvorana VI/B ... više

Nastupno predavanje :: dr.sc. Ivan Juran

Lokomotorni organi u kukca :: ponedjeljak, 24. listopada 2016. :: 12:00 sati :: dvorana III/C ... više

Raspored nastave

Raspored nastave

Vrijedi od: 17. listopada 2016. ... više

Predavanje :: Prof. Luiz A. C. Lucchesi, PhD

Predavanje :: Prof. Luiz A. C. Lucchesi, PhD

State of art of recycling of wastes (rural, urban and industrial) in Paraná State, Brazil :: ponedjeljak, 17. listopada 2016. :: 10:00 sati :: dvorana VI/A ... više

Nastupno predavanje :: dr. sc. Ivanka Habuš Jerčić

Genske mutacije :: utorak, 18. listopada 2016. :: 12:00 sati :: dvorana VI/A ... više

Nastupno predavanje :: dr.sc. Vilim Filipović

Utjecaj detaljne odvodnje na kakvoću vode u agroekosustavima :: ponedjeljak, 17. listopada 2016. :: 11:00 sati :: dvorana IV/3 ... više

Gostujući profesor ERASMUS+ programa :: Izv. prof. dr. sc. Fuad Gaši

Gostujući profesor ERASMUS+ programa :: Izv. prof. dr. sc. Fuad Gaši

Izv. prof. dr. sc. Fuad Gaši s Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu (BiH) boravi od 10. do 14. listopada 2016. u svojstvu gostujućeg profesora (ERASMUS+ program) u Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku ... više

CEEPUS stipendije za ljetni semestar ak. god. 2016./2017.

CEEPUS stipendije za ljetni semestar ak. god. 2016./2017.

Studenti i djelatnici Agronomskog fakulteta mogu se prijaviti za stipendije u okviru mreža sveučilišta CEEPUS programa :: rok za prijavu mrežne mobilnosti: 31. listopada 2016. :: rok za prijavu Freemover mobilnosti: 30. studenog 2016. ... više

Nastupno predavanje :: dr.sc. Anita Mihovilović Bošnjak

Somaklonska varijabilnost u kulturi tkiva :: 12. listopada 2016. :: 10:00 sati :: dvorana III/A ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Nikola Tomljenović, dipl. ing. agr.

Morfološka, pomološka i genetska varijabilnost genotipova divlje ruže (Rosa canina L.) :: 14.10.2016. :: 10:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Mushtaque Ahmed Jatoi, MPhil

Poboljšanje čuvanja svježih Goji bobica (Lycium barbarum L.) uporabom tretmana potapanja u vruću vodu :: 14. 10. 2016. :: 11:00 sati :: Mala vijećnica ... više