Scientific Research Projects BITSE

ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI ZA BIORAZNOLIKOST I MOLEKULARNO OPLEMENJIVANJE BILJA (CroP-BioDiv)

Acronym: CroP-BioDiv

Competition title: KK.01.1.1.01.0005

Funding: Europski fond za regionalni razvoj

Total value: 37 511 157,82 HRK

Funded amount: 31 884 484,15 HRK

Start date: 01. 01. 2018.

End date: 01. 01. 2023.

Abstract

Svrha i opravdanost projekta proizlazi iz stanja u oplemenjivanju bilja u RH kao jednoj od ključnih sastavnica razvitka poljoprivredne proizvodnje. Počeci oplemenjivanja bilja u RH sežu na početak XX. stoljeća, a u posljednjih šezdesetak godina registrirano je preko 1,200 domaćih kultivara. Navedeni su kultivari nastali upotrebom klasičnih oplemenjivačkih metoda temeljenih na analizi agronomskih svojstava u poljskim pokusima. Iako su klasične metode uvelike doprinijele povećanju prinosa i kvalitete, u XXI. stoljeću one više nisu dostatne za učinkovito oplemenjivanje i razvitak novih kultivara. Suvremeni oplemenjivački programi uključuju brojne metode fenotipizacije i genotipizacije visoke propusnosti, a posljedice se jasno vide analizirajući tržište sjemena u RH u posljednjih 25 godine na kojem multinacionalne oplemenjivačke tvrtke postaju dominantne. Primjena metoda fenotipizacija i genetipizacije visoke propusnosti u oplemenjivanju bilja u RH dosad je bio skroman prvenstveno zbog: (1) rascjepkanosti istraživačkih skupina, (2) nedostatne znanstvene opemljenosti, te (3) kratkotrajnosti i financijske ograničenosti prethodnih istraživačkih projekata.
Provedbom predloženog projekta Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (ZCI CroP-BioDiv) će postati vrhunska istraživačka mreža s ciljem stvaranja novih saznanja u svrhu unapređenja sustava visokog obrazovanja, uključivanja u Europski istraživački prostor, te poticanja oplemenjivanja bilja i sjemenarstva kao strateškog sektora poljoprivrede u RH. Transfer znanja iz područja djelatnosti ZCI CroP-BioDiv imat će tako pozitivan učinak na razvitak nacionalne industrije sjemena i sadnog materijala, te time i na razvitak poljoprivredne i prehrambene industrije u cjelini.
Cilj projekta je unaprijediti oplemenjivanje bilja u RH na temelju (1) povećanja dobiti koja proizlazi iz održiva upotrebe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu, (2) uvođenja i optimizacije suvremenih tehnika fenotipizacije visoke propusnosti koje su nužne za identifikacije ključnih svojstava biljnih vrsta, (3) uvođenja i optimizacije suvremenih genotipizacije temeljenih na sekvenciranju nove generacije uz primjenu novih pristupa u statističkoj analizi podataka.

Web: http://biodiv.iptpo.hr/hr/bioraznolikost-i-molekularno-oplemenjivanje-bilja/

Associates

Assoc. Prof. Darko Vončina, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Toni Safner, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Monika Vidak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Ana Nimac, mag. ing. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Marko Černe
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

Zoran Užila
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

Igor Palčić
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

Filip Varga, mag. biol. exp.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Gabriela Vuletin Selak
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split

Josip Tadić
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split

Mira Radunić
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split

Igor Lukić

Karolina Vrandečić

Domagoj Šimić

Aleksandra Sudarić

Frane Strikić

Ivan Radosavljević

Slavko Perica

Dario Novoselović

Zlatko Liber

Tatjana Klepo

Antun Jambrović

Smiljana Goreta Ban

Dean Ban

Prof. Ivan Pejić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Hrvoje Šarčević, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Edi Maletić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Jasminka Karoglan Kontić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Darko Preiner, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Boris Lazarević, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Filip Varga, mag. biol. exp.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Jerko Gunjača, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Sandro Bogdanović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Martina Grdiša, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Klaudija Carović-Stanko, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Coordinators

Prof. Zlatko Šatović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture