Scientific Research Projects BITSE

Utjecaj ekoloških čimbenika na ihtiofaunu rijeke Save

Competition title: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Funding: Sveučilište u Zagrebu

Total value: 47 500,00 HRK

Start date: 01. 01. 2014.

End date: 31. 12. 2014.