Scientific Research Projects BITSE

Fenotipska svojstva, masnokiselinski sastav i senzorna kvaliteta mesa i jaja kokoši hrvatice

Competition title: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Funding: Sveučilište u Zagrebu

Total value: 33 750,00 HRK

Start date: 01. 01. 2016.

End date: 31. 12. 2016.

Leaders

Assist. Prof. Dalibor Bedeković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Marija Duvnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Goran Kiš, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Kristina Kljak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Jasna Pintar, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Darko Grbeša, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Zlatko Janječić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture