Scientific Research Projects BITSE

Zadružno organiziranje mladih poljoprivrednika u jačanju konkurentnosti poljoprivrede

Competition title: MZOS

Funding: MZO

Total value: 40 000,00 HRK

Start date: 01. 01. 2014.

End date: 31. 12. 2014.

Leaders

Prof. Đurđica Žutinić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Aleksandar Nedanov, dipl. ing.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Marija Cerjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Marina Tomić Maksan, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Lari Hadelan, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Ivo Grgić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture