Scientific Research Projects BITSE

Standardizacija mesnih odlika krčke ovce s ciljem stvaranja preduvjeta za zaštitu krčke janjetine

Competition title: Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu - poziv

Funding: Suradnja s gospodarstvom

Total value: 69 500,00 HRK

Funded amount: 69 500,00 HRK

Start date: 01. 01. 2014.

End date: 31. 12. 2014.

Leaders

Prof. Boro Mioč, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture