Scientific Research Projects BITSE

Gospodarska evaluacija autohtonih i induciranih sorata vinove loze (Vitis vinifera) u uvjetima Ravih Kotara

Competition title: Zadarska županija - poziv

Funding: Suradnja s tijelima uprave

Total value: 58 000,00 HRK

Funded amount: 58 000,00 HRK

Start date: 06. 11. 2014.

End date: 30. 09. 2015.

Leaders

Prof. Edi Maletić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture