Scientific Research Projects BITSE

Monitoring poljoprivrednih tala na području utjecaja CPS Molve

Competition title: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

Funding: Suradnja s gospodarstvom

Total value: 88 623,00 HRK

Funded amount: 88 623,00 HRK

Start date: 08. 01. 2014.

End date: 31. 12. 2014.

Leaders

Prof. Ivica Kisić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assist. Prof. Darija Bilandžija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Igor Bogunović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Aleksandra Perčin, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Ivana Šestak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Milan Mesić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Željka Zgorelec, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Ferdo Bašić, PhD, Professor Emeritus
University of Zagreb Faculty of Agriculture