Scientific Research Projects BITSE

Izrada idejnog projekta sustava navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac - agronomski dio

Competition title: Vodoprivredno-projektni biro d.d.

Funding: Suradnja s gospodarstvom

Total value: 56 250,00 HRK

Funded amount: 56 250,00 HRK

Start date: 12. 12. 2014.

End date: 31. 12. 2015.

Leaders

Prof. Stjepan Husnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture