Scientific Research Projects BITSE

Revizija kalkulacija za M10 iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020

Competition title: 36 - Ministarstvo poljoprivrede

Funding: Suradnja s tijelima uprave

Total value: 213 875,00 HRK

Funded amount: 213 875,00 HRK

Start date: 15. 01. 2015.

End date: 28. 02. 2015.

Leaders

Assoc. Prof. Mario Njavro, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture