Scientific Research Projects BITSE

Izrada kalkulacije troškova iz tipa operacije 4.4.4. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020

Competition title: Ministarstvo poljoprivrede

Funding: Suradnja s tijelima uprave

Total value: 240 625,00 HRK

Funded amount: 240 625,00 HRK

Start date: 21. 09. 2016.

End date: 05. 11. 2016.

Leaders

Assoc. Prof. Lari Hadelan, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture