Scientific Research Projects BITSE

Izotopna analiza ostataka starijih sedrenih barijera na području Roškog slapa

Competition title: Javna ustanova Nacionalni park Krka

Funding: Suradnja s gospodarstvom

Total value: 105 250,00 HRK

Funded amount: 105 250,00 HRK

Start date: 01. 10. 2016.

End date: 15. 11. 2017.

Leaders

Assist. Prof. Kristina Krklec, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture