Scientific Research Projects BITSE

Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Ozaljsko-vivodinskog vinogorja

Competition title: Grad Ozalj

Funding: Suradnja s tijelima uprave

Total value: 35 000,00 HRK

Funded amount: 35 000,00 HRK

Start date: 05. 05. 2017.

End date: 15. 11. 2017.

Leaders

Prof. Edi Maletić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture