Scientific Research Projects BITSE

Poboljšanje kakvoće vina Kraljevina folijarnom primjenom makro i mikro elemenata

Competition title: Zagrebačka županija i Udruga Kraljevina Zelina

Funding: Suradnja s tijelima uprave

Total value: 20 000,00 HRK

Funded amount: 20 000,00 HRK

Start date: 01. 06. 2015.

End date: 01. 06. 2016.

Leaders

Prof. Ana Jeromel, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture