Scientific Research Projects BITSE

Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Hrvatsko zagorja - II faza

Competition title: Zagrebačka županija

Funding: Suradnja s tijelima uprave

Total value: 240 000,00 HRK

Funded amount: 240 000,00 HRK

Start date: 25. 07. 2012.

End date: 25. 07. 2015.

Leaders

Prof. Edi Maletić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture