Scientific Research Projects BITSE

Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju

Acronym: CPD4GB

Competition title: Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Funding: Europski socijalni fond

Total value: 1 160 156,00 HRK

Funded amount: 1 160 156,00 HRK

Start date: 19. 03. 2018.

End date: 18. 03. 2020.

Abstract

Ovim Projektom želi se odgovoriti na izazove održivosti i zaštite okoliša na području graditeljstva uspostavljanjem programa društveno korisnog učenja za zelenu gradnju kojim će studenti dobiti priliku učiti te, kroz rad s mentorima na relevantnim projektima, primjenjivati stečena znanja i vještine te razviti profesionalne kompetencije za zelenu gradnju.
Glavni cilj projekta je osposobiti studente za rad na području zelene gradnje, uspostaviti održiv program društveno korisnog učenja te osnažiti stručne i analitičke kapacitete udruga-partnera.
Ciljevi projekta su educirati nastavnike, usvajanjem znanja od svjetski priznatih stručnjaka na području zelene gradnje, kako bi ta znanja prenosili studentima, ostvariti suradnju stručnih udruga i visokoobrazovnih ustanova na edukacijskim programima i uključiti volontere/mlade stručnjake za pojedina područja održivosti za rješavanje problema lokalne zajednice.
Korisnik projekta je Hrvatski inženjerski savez (HIS), a partneri su udruge Hrvatski savjet za zelenu gradnju (HSZG), Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) i visokoobrazovne ustanove Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet (ArhF), Građevinski fakultet (GF), Šumarski fakultet (ŠF) i Agronomski fakultet (AF).

Web: https://cpd4gb.com.hr/

Partners

- -
Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

- -
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

- -
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

- -
Hrvatski savez građevinskih inženjera

- -
Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Associates

Assist. Prof. Iva Rechner Dika, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Contractor

Mihaela Zamolo
Hrvatski inženjerski savez