Scientific Research Projects BITSE

Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda

Acronym: POP&KTV

Competition title: Istraživački projekti, rok 01-18

Funding: Croatian science foundation

Total value: 911 830,00 HRK

Funded amount: 911 830,00 HRK

Start date: 01. 12. 2018.

End date: 30. 11. 2022.

Abstract

Požari otvorenoga prostora predstavljaju prirodnu katastrofu za cijeli prostor Republike Hrvatske, a osobito za Mediteranski dio RH. Dosadašnja iskustva pokazala su da je većina požara otvorenoga prostora inicirana paljenjem vatre na napuštenom poljoprivrednom zemljištu (Obad, 1990; Defilippis, 1997; Nodilo, 2003; Mamut, 2011; Matas, 2015). U posljednjih četrdesetak godina zabilježen je izraziti porast otvorenih požara. U razdoblju od 2006. do 2015. godine u prosjeku je u RH bilo godišnje 2541 otvoreni požar, a tijekom 2017. godine do kraja listopada zabilježen je najveći broj otvorenih požara – 4248. Jedna od najvećih posljedica otvorenih požara je povećanje erozijskih procesa što uzrokuje smanjenje kvalitete tla, onečišćenje voda, povećanje emisije stakleničkih plinova te smanjenje bioraznolikosti. Utjecaj požara na okoliš bi se u okviru ovoga projekta istraživao na nekoliko lokacija u Zadarskoj i Šibensko kninskoj županiji, ovisno o veličini i lokaciji požara. Požar bi morao biti u blizini otvorena vodotoka (rijeka Krka) ili jezera (Vransko jezero). Cilj istraživanja je kvantificirati posljedice po okoliš istraživanih požara; koliko požari uzrokuju degradaciju tla i onečišćenje voda, koliko povećavaju emisiju stakleničkih plinova, te kako utječu na obnovu vegetacije. Istraživanje bi uključivalo prikaz promjena meteoroloških pojava na prostoru Zadra i Šibenika tijekom zadnjih pedeset godina, te bi se temeljem podataka iz Statističkih ljetopisa i drugih raspoloživih baza, navele postotne promjene u načinu korištenja poljoprivrednih i šumskih površina. Bit će navedene postotne promjene u odnosu urbane i ruralne populacije. Izradila bi se karta erodibilnosti tla za istraživano područje. Opisale bi se posljedice požara na okoliš – utjecaj na izgled krajolika, tlo, vode, bioraznolikost i emisiju stakleničkih plinova. Mjerilo bi se površinsko otjecanje uzrokovano različitim intenzitetom kiše.

Leaders

Prof. Ivica Kisić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

prof. dr. sc. Paulo Pereira
Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius, Lithuania

prof.dr.sc. Nevenka Ožanić
Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet

prof.dr.sc. Barbara Karleuša
Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet

Assoc. Prof. Željka Zgorelec, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Igor Bogunović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Darija Bilandžija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

doc.dr.sc. Nevena Dragičević
Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet

Assist. Prof. Aleksandra Perčin, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Ivana Vitasović Kosić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

doc. dr. sc. Goran Volf
Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet

dr. sc. Mak Kišević
Safege d.o.o., Zagreb

Marija Galić, mag. ing. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture