Scientific Research Projects BITSE

Ekologija i karakterizacija dva nova virusa vinove loze

Acronym: ENVISaGE

Competition title: IP 2018-01

Funding: Croatian science foundation

Total value: 1 159 900,00 HRK

Funded amount: 1 159 900,00 HRK

Start date: 01. 12. 2018.

End date: 30. 11. 2022.

Abstract

Vinova loza je jedna od najstarijih kultura koja se uzgaja u svim dijelovima svijeta gdje za to vladaju povoljni klimatski uvjeti. Osim povoljnih uvjeta za uzgoj, Hrvatsku karakterizira značajan broj autohtonih sorata vinove loze, a vinogradarstvo predstavlja važan dio nacionalnog gospodarstva. Do danas je kod loze utvrđeno više od 75 različitih virusa. Virusne bolesti predstavljaju veliki ekonomski problem u poljoprivrednoj proizvodnji širom svijeta, posebno kod kultura s vegetativnim razmnožavanjem. Njihova kontrola se uglavnom temelji na suzbijanju poznatih vektora (insekti, grinje, nematode), korištenju bezvirusnog sadnog materijala i konstantnom radu na klonskoj i zdravstvenoj selekciji. Uvođenjem tehnike sekvenciranja nove generacije (NGS) u dijagnostiku biljnih patogena, nekoliko novih virusa potvrđeno je u vinovoj lozi. Dva nova virusa, uvjetno nazvana G-virus vinove loze i badnavirus vinove loze 1, nedavno su primjenom NGS metode pronađeni kod hrvatskih autohtonih sorata. Međutim, biološki podaci o nedavno otkrivenim virusima vrlo su ograničeni ili ne postoje, a sposobnost otkrivanja velikog broja mogućih patogena ograničene je primjenjivosti ako ne postoje istraživanja koja opisuju njihove uloge i kako smanjiti njihov negativan utjecaj na ekonomski značajne kulture. Uzimajući u obzir dogmu da se svi virusi smatraju patogenima dok se ne dokaže drugačije, cilj projekta je detaljnije istražiti dva nova virusa vinove loze. Projekt će rezultirati robusnim i pouzdanim testovima za detekciju dva virusa, podacima o njihovoj morfologiji i rasprostranjenosti u Hrvatskoj, načinu prijenosa (mehanički, vektori, sjeme, cijepljenje), alternativnim domaćinima, mogućnosti uklanjanja iz zaraženih biljaka i utjecaja na fiziološke procese kod različitih sorata u normalnim i sušnim uvjetima. Projekt će dati korisne podatke o ekonomskoj važnosti novih virusa, potrebi za regulacijom (karantena ili uvoz/ izvoz) zajedno s mogućnostima njihove odgovarajuće kontrole.

Web: https://sites.google.com/site/hrzzenvisage/

Leaders

Assoc. Prof. Darko Vončina, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assoc. Prof. Darko Preiner, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Zvjezdana Marković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Boris Lazarević, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture