Scientific Research Projects BITSE

Paleookolišne značajke područja rijeke Krke u vrijeme poslijednjeg interglacijala

Competition title: Natječaj Javne ustanove "Nacionalni park Krka"

Funding: Javna ustanova "Nacionalni park Krka"

Total value: 87 500,00 HRK

Funded amount: 87 500,00 HRK

Start date: 26. 02. 2019.

End date: 26. 02. 2020.

Abstract

Osnovni cilj projekta je rekonstruirati uvjete u okolišu na širem području rijeke Krke koji su vladali u vrijeme prirasta starije sedrene barijere (posljednji interglacijal), a čije ostatke nalazimo na području Roškog slapa. Ovi će nam rezultati omogućiti bolje razumijevanje regionalne klime, uvjeta u okolišu, te njihova utjecaja na percipitaciju sedre.
Terenska istraživanja uključivati će detaljnije uzorkovanje sedrenih sedimenata za daljnje laboratorijske analize. Sedimenti će biti mehanički obrađeni i pripremljeni za geokemijsku analizu, odnosno određivanje di80 i d13C, te elemenata u tragovima metodom masene spektrometrije (IRMS i ICP-MS).

Leaders

Assist. Prof. Kristina Krklec, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

David Domínguez-Villar, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture