Scientific Research Projects BITSE

Izolacija i enkapsulacija bioaktivnih molekula samonikle i kultivirane koprive i komorača i učinci na fiziologiju organizma

Acronym: PlantBioPower

Competition title: HRZZ IP 2018-01

Funding: Croatian science foundation

Total value: 1 500 000,00 HRK

Funded amount: 1 500 000,00 HRK

Start date: 01. 11. 2018.

End date: 31. 10. 2022.

Abstract

Kopriva (Urtica dioica L) i komorač (Foeniculum vulgare Mill) izvor su bioaktivnih molekula (BAM) (fitosteroli, karotenoidi, klorofili, terpenoidi, fenoli) smještenih u različitim dijelovima biljaka (nadzemni i podzemni). Rastu u prirodi kao samonikle ali se zbog postojanja brojnih kemotipova i varijabilnosti u kemijskom sastavu kultiviraju uz provođenje agrotehničkih mjera s ciljem dobivanja biljnog materijala ujednačene kvalitete.Zbog velikog broja BAM različitih molekulskih svojstava i farmakoloških učinaka (npr. antioksidacijsko, hipoglikemijsko, antivirusno, imunomodulacijsko djelovanje) mogu se koristiti u proizvodnji biljnih ekstrakata (BE) i eteričnih ulja (ETU) konvencionalnim te naprednim tehnikama ekstrakcije (npr. ASE; PHWE; MAE; SCO2 itd.). Dodatna stabilizacija BAM prisutnih u BE i ETU postiže se primjenom različitih postupaka enkapsulacije kojima se BAM inkorporiraju u zaštitni omotač nosača.Enkapsulacija omogućuje njihovu lakšu inkorporaciju u funkcionalne proizvode, naročito hidrofobnih i netopljivih molekula poput fitosterola, karotenoida, klorofila i sl. Također, BAM imaju značajan utjecaj na sastav mikrobioma crijeva te predstavljaju važan parametar u fiziološkoj modulaciji homeostaze organizma i osjetljivosti na bolesti.Stoga su ciljevi istraživanja:(i)definirati biološki potencijal samonikle koprive i komorača s različitih prirodna staništa te utvrditi utjecaj ishrane i agrotehničkih mjera na biosintezu BAM tijekom vegetacije; (ii)optimirati postupake proizvodnje BE i ETU te postupake enkapsulacije BE i ETU; (iii)odrediti djelovanje BAM koprive i komorača u prisutnosti mikotoksina na endogene probiotičke bakterije kolona, enzimsku aktivnost mikrobioma te posljedični tkivni i sistemski antioksidativni, antigenotoksični, metabolički, transkripcijski, upalni i imunosni odgovor domaćina; (iv)iznaći funkcionalne sastojake kao alternativni, ne-farmaceutski pristup u održavanju zdravlja i dobrobiti crijeva kroz promicanje crijevne mikrobne homeostaze.

Leaders

Verica Dragović Uzelac
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Associates

Assoc. Prof. Ivanka Žutić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Sanja Radman, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture