Scientific Research Projects BITSE

Rogozničko morsko jezero kao model odziva ekosustava na promjene u okolišu

Acronym: MARRES

Competition title: HRZZ IP 2018-01

Funding: Croatian science foundation

Total value: 1 015 700,00 HRK

Funded amount: 1 015 700,00 HRK

Start date: 22. 10. 2018.

End date: 21. 10. 2022.

Abstract

MARRES, nastavak SPHERE projekta, ima za cilj koristiti jedinstveni okoliš Rogozničkog jezera kao primjer ugroženog morskog sustava koji odražava sve hidrografske i atmosferske uvjete Jadranskog mora. U okviru MARRES-a Rogozničko jezero biti će model za praćenje i karakterizaciju biogeokemijskih procesa kruženja sumpora i ugljika na različitim redoks granicama faza, odnosno pri različitim okolišnim uvjetima. Znanstvenu misiju MARRES će postići suvremenim laboratorijskim tehnikama i radom na terenu, objedinjenim u jedinstveno biogeokemijsko istraživanje. Važan dio projekta biti će usmjeren na transport i izmjenu između atmosfere, vodenog stupca i sedimenta jezera, mjerenjem unosa sumpornih spojeva, organske tvari, radionuklida, nutrijenata i tragova metala mokrim taloženjem iz kiše. Ovisno o specifičnim fizičko-kemijskim uvjetima pratiti će se i diskutirati ekologija mikroorganizama, fito- i zoo-planktona, te bentosa. Analiza i rasprava novih i dugoročnih podataka ekološkog statusa jezera, osnovni je preduvjet za razvoj biogeokemijskog modela. Osim Rogozničkog jezera, drugi sustav za praćenje promjena u okolišu povezanih s eutrofikacijom, biti će sjeverni Jadran kao primjer poluzatvorenog, plitkog i potencijalno eutrofnog morskog bazena s povremenim pojavama pridnene anoksije. Istraživanja MARRESa planirana su na vremenskoj skali od 4 godine, a dobiveni rezultati će značajno pridonijeti općem znanju o stanju i odgovorima istraživanih ekosustava na promjene fizikalnih, kemijskih i bioloških uvjeta uslijed prirodnih i antropogenih, odnosno globalnih promjena u okolišu. Gore navedeni istraživački ciljevi, posebice oni vezani za mobilizaciju ljudskih, tehničkih i infrastrukturnih kapaciteta IRB-a, kao i uključenih partnerskih institucija, usko su usklađeni sa strateškim prioritetima i promicanjem hrvatske znanosti, znanja i iskustva na svjetskom znanstvenom tržištu.

Leaders

Irena Ciglenečki Jušić
Institut "Ruđer Bošković"

Associates

Prof. Ivan Šimunić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture